PARAMETRELER

 

Sızdırmazlık performansına etki eden ana parametreler

Döner millerde akışkan sızdırmazlığı pek çok parametrenin devrede olduğu nispeten karmaşık bir mekanizmadır.

Tüm sızdırmazlık parametrelerinin bileşkesi bir sızdırmazlık elemanının belirli şartlarda beklenen sızdırmazlığı sağlayıp sağlamayacağını ya da ne süre ile ne etkinlikte sağlayabileceğini belirler. Sızdırmazlık parametreleri kaynağına göre dört ana grup altında incelenebilir; Mil, yuva, akışkan ve ortam.

Mil başlığı altında milin çapı, geometrik hassasiyeti, mil malzemesi, yüzey kalitesi, yüzey sertliği, devir, dönüş yönü, salgı vb. değişkenler incelenir. Saha uygulamalarında en kritik parametre grubunu temsil eder.

Yuva ile ilgili parametreler daha çok statik sızdırmazlığın performansını belirleyen unsurlardır. Yuvanın geometrik hassasiyeti, imal edildiği malzeme, iç yüzey kalitesi, mil eksenine göre eksen kaçıklığı ya da yuva ağzında pah veya radyus varlığı buradaki başlıca değişkenlerdir.

Akışkan başlığı mil ile birlikte diğer en kritik parametrelerin yer aldığı gruptur. Sızdırmazlığı sağlanmak istenen akışkana dair viskozite, sıcaklık, basınç, kimyasal içerik, yabancı parçacık içeriği gibi pek çok değişken bu başlık altında incelenir.

Ortam ifadesi sızdırmazlık elemanının çalıştığı uygulamanın dış ortamını işaret eder. Bu ortamdaki ozon, paslanmaya neden olabilecek gaz ya da sıvıların varlığı, dış ortam sıcaklık ve basıncı ya da sızdırmazlık elemanına sirayet edebilecek mekanik titreşimler buradaki temel değişkenlerdir.

Şekil üzerinde ilgilendiğiniz parametre grubunu seçerek daha ayrıntılı bilgi alabilirsiniz