Çakma Ağzından Montaj

Eğer montaj esnasında döner mil keçesinin önce çakma ağzı tabir edilen ön tarafı yuvaya ilk olarak temas edecek ise keçeyi nispeten güçlü olduğu taban tarafından itecek bir montaj aparatı kullanılmalıdır. Montaj aparatının dayama kısmı keçenin tabanına, kasnağı deforme etmemek adına olabildiğince dış çapa yakın olacak şekilde değmeli ve aparat üzerinde keçenin istenilen şekilde konumlandırılmasına imkân verecek bir de stoper kısmı olmalıdır. Stoperin diğer bir faydası da keçenin yuvada dayandığı yer ile montaj aleti (pres, el aleti vb.) arasında sıkışıp kuvvet altında deforme olmasını engellemektir.

Yuva ağzındaki pah/radyus ölçüleri kritiktir. Keçenin yuvaya uygun şekilde ağızlayarak sorunsuz monte edilebilmesi için Parametreler > Yuva kısmındaki bilgilere göz atmanızı öneririz.

Bu montaj şeklinde ilave olarak eğer mil de yuvada montajlı ise, yani montaj esnasında keçe dudağının yaylı tarafı milin ağzına bakıyor ise, burada en kayda değer risk dudağın milin ağzına takılıp ters dönmesidir. Keçe dudağının ön (yaylı) tarafındaki dudak açısı arka (markalı taban) tarafındaki açıdan daha büyüktür, başka bir deyişle dudağın bu tarafı diğer tarafa kıyasla daha diktir. İlave olarak dudağın bu tarafı serbest olduğu, keçe gövdesine de tutunmadığı için montaj esnasında mile takılıp ters dönme hataları hep bu montaj şeklinde olur.

Bu yüzden keçe dudağının mili ilk karşıladığı noktada mil ağzının temiz, çapaksız, uygun pah kırılmış (ya da radyus verilmiş) olması çok kritiktir. Doğru ağızlatma ölçülerini Parametreler > Mil altında bulabilirsiniz.

Bazı özel durumlarda ise keçenin üzerinde çalışacağı asıl mile gelmeden önce üzerinden atlaması gereken kademe, fatura, kama kanalı, dişli vb. formlar olabilir. Bunlardan özellikle asıl mil çapına yakın çapta olanlar daha da büyük risk arz eder. Montaj esnasında keçe dudağı bu kenarlardan atlatılırken bu bölgelere takılabilir ya da keskin köşelerde kesilebilir. Bunun için gerektiği hallerde bu kademeler atlatma aparatı yardımıyla maskelenmelidir. Atlatma aparatının ilk ve son ağız açıları ile yüzey temizliği de kritiktir. Uzun süre kullanılan ve yüzey sertleştirmesi olmayan aparatlarda ezilme, çizik, çentik vb. olabilir. Montajdan önce bu aparatlar dikkatlice kontrol edilmelidir.

uygulama-suptex

Keçenin önce bir flanşa monte edilip ardından flanşın mile geçirildiği hallerde de yukarıda bahsedilen temel prensipler uygulanır.

uygulama-suptex

Büyük çaplı keçelerin montajında her zaman makine gibi görece kontrollü bir düzenek kullanma imkânı olmayabilir. Bu durumlarda keçenin yuvaya çakılırken kasmaması ve keçe üzerinde bölgesel hasar oluşmaması için kuvveti olabildiğince eşit dağıtacak basit gereçlerden yararlanılır.

uygulama-suptex

Tabandan montaj

Eğer montaj esnasında döner mil keçesinin önce taban (arka) tarafı yuvaya ilk olarak temas edecek ise keçeyi iç kısmından itecek bir montaj aparatı kullanılmalıdır. Montaj aparatının dayama kısmı keçe gövdesini deforme etmemek ve dudaklara değmemek adına olabildiğince dış çapa yakın olmalıdır. Aparat üzerinde keçenin yuvada istenilen şekilde konumlandırılmasına imkân verecek bir stoper kısmı olmalıdır.

uygulama-suptex

Çakma ağzından montaja kıyasla tabandan montaj yapıldığında montaj aparatının dayamasının keçe tabanını deforme ihtimali daha düşüktür. Bu yüzden keçeyi yuva içinde konumlandırmada, özellikle keçenin yuva içinde dayanacağı bir kademenin olduğu durumlarda, stopersiz aparatlar da kullanılabilir.

uygulama-suptex

Mile montajda mil ağzını önce keçenin taban tarafının karşılaması durumunda pratikte keçe dudağının mile takılıp ters dönme riski yoktur. Dudağın bu yöndeki açısı çok daha küçüktür, üstelik dudak bu taraftan keçenin iç iskeletine bağlıdır. Bununla birlikte mil ile keçenin temasında dikkat edilmesi gereken hususlar yukarıda anlatıldığı şekilde geçerlidir.