Ürün kod yapısı

Suptex ürünlerinin yer aldığı her türlü katalog, ürün listesi, B2B portalı vb. ortamda aşağıdaki temel kodlama yapısı kullanılır.

Standart Suptex ürün kodu temelde dört ayrı alt koddan oluşur; ürün serisi, mekanik tasarım kodu malzeme tasarım kodu ve versiyon numarası.


Ürün serisi kodu

Tüm Suptex ürünleri temel tasarım ve işlev sınıflarına göre ‘ürün serisi’ olarak adlandırılan başlıklar altında gruplanmıştır. Döner mil keçeleri için DMK serisi, statik tapalar için SDT serisi ya da hidrolik uygulamaları için HRU, HMU, HST serileri vb. gibi.


Aşağıda yaygın olarak kullanılan Suptex ürün serisi kodlarını ve açıklamalarını bulabilirsiniz.

Seri Kodu Tanım
D Döner mil keçesi
DMK Yağ keçesi
DDV V-ring
   
H Hidrolik sızdırmazlık elemanı
HRU Hidrolik piston/boğaz nutringi, U-profil
HRU2 Hidrolik piston/boğaz nutringi, U2-profil
HRU3 Hidrolik piston/boğaz nutringi, U3-profil
HMU Hidrolik boğaz nutringi, U-profil
HMU2 Hidrolik boğaz nutringi, U2-profil
HPK Hidrolik kompakt piston keçesi
HST Hidrolik toz sıyırıcı
HST2 Hidrolik toz sıyırıcı, saclı
HRY Hidrolik yataklama elemanı
HPU Hidrolik piston nutringi, U-profil
HMG Omegat, boğaz
HPG Omegat, piston
HSU Hidrolik nutring dudaklı saclı sıyırıcı keçe, U-profil
HSU2 Hidrolik nutring dudaklı sıyırıcı keçe, U2-profil
HSU3 Hidrolik nutring dudaklı sıyırıcı keçe, U3-profil
   
P Pnömatik sızdırmazlık elemanı
PNM Pnömatik piston kompakt keçe
PMK Pnömatik toz-boğaz keçesi
PMU Pnömatik toz-boğaz keçesi, U-profil
PMU2 Pnömatik toz-boğaz keçesi, U2-profil
PPU Pnömatik piston keçesi, U-profil
PMY Pnömatik yastıklama keçesi
PPD Pnömatik piston keçesi, D-profil
PPD2 Pnömatik piston keçesi, D2-profil
PPD3 Pnömatik piston keçesi, D3-profil
Seri Kodu Tanım
S Statik sızdırmazlık elemanı
SDT Tapa
SRX Statik sızdırmazlık elemanı, muhtelif
   
F Diyafram/Membran
FSK Diyafram, bezsiz
   
R Rulman kapağı
RMK Rulman kapağı, metal üzeri kauçuk
   
K Körük/Manşon
KCA Körük, dirsekli tek boğumlu
KKM Kaliper körüğü
   
B Fren/Kaliper parçası
BGX Kaliper seti parçası, muhtelif
   
V Takoz
VGX Takoz parça, muhtelif
   
C Conta
CGX Kapak contası, muhtelif
   
O Özel ürünler
OZL Özel ürünler, muhtelif

Mekanik tasarım kodu

Aynı ürün serisi içindeki her yeni mekanik tasarım için bir sıra numarası (ör. 6421, 6422, 6423 vb.) mahiyetindedir. Parçanın temel geometrisini belirler.

Döner mil sızdırmazlık elemanlarında (DMK serisi) ilave olarak Tip Kodu olarak adlandırılan ve ilgili uluslararası standartlardaki temel tasarım çeşitlerinin genişletilmiş hali olan sınıflandırmalar da kullanılır. Bu tip kodlarına Döner mil > Tanımlar > Tasarım başlığı altından ulaşabilirsiniz.

Malzeme tasarım kodu

Farklı uygulama şartlarına göre geliştirilen her bir kauçuk/plastik reçetesi için verilen koddur. Reçetenin asıl karakteristiğini belirleyen polimer çeşidine ve reçete numarasına göre isimlendirilir.

Malzeme Kodu Genel Kısaltma Açıklama
NBxx NBR Akrilo nitril bütadien
ACxx ACM Poliakrilik
AExx AEM Etilen akrilik
NBxx NBR Akrilo nitril bütadien
FKxx FKM Florokarbon
VQxx VMQ Vinil-metil silikon
HNxx HNBR Hidrojene nitril bütadien
EPxx EPDM Etilen propilen dien
SBxx SBR Stiren bütadien
CRxx CR Kloropen
NRxx NR Tabi kauçuk
PUxx PU Poliüretan
CMxx * Aynı üründe birden fazla kauçuk/plastik türü varsa (ör. dışı AE02 + dudağı FK08 = son sürüm CM03 vb. gibi)

Versiyon numarası

Aynı temel ürün tasarımı üzerinden müşteri özel isteklerine göre minör düzeyde gerçekleştirilen farklılıkların izlendiği kısımdır.

İzlenebilirlik

Sızdırmazlık elemanının üretilip ambalajlanmasından kullanım sahasında montajına kadar geçen süre sızdırmazlık uygulamasının ömrünü ve performansını belirleyen ancak bununla beraber kolayca göz ardı edilebilen kritik bir süreçtir.

Burada süreç, uygulama şartlarına uygun doğru sızdırmazlık elemanının tespit ve temin edilmesi ile başlar, ister kullanıcı ister satıcının rafında ürünün doğru şekilde saklanması ile devam eder ve nihayetinde uygulama sahasında ürünün uygun araç gereçlerle doğru şekilde montajı ile son bulur.

Bir fikir vermesi açısından aşağıda örnek bir Suptex etiketini görebilirsiniz. Standart bir ürün etiketi üzerinde şu bilgiler yer alır: ürün kodu, ambalaj içindeki adet, ürün tanımı, üretim lot no. ve üretim tarihi. Bu bilgilerin de altında iç kullanım için tasarlanmış bir barkod yer alır.

Geriye dönük izlenebilirlik açısından kritik olan buradaki ‘üretim/lot no.’ bilgisidir. Her türlü talep ile birlikte bu numaranın paylaşılması halinde o ürüne ait tüm rota ve malzeme ağacı bilgilerine erişilebilir, sorgulama yapılabilir. Etiket bilgisi sadece ambalaj üzerinde yer aldığından özellikle son kullanıcılarımıza bu bilgiyi muhafaza etmelerinin önemini hatırlatmak isteriz.