Ortam

Kirlilik Dış ortam kirliliği yağ keçesi ömrünü kayda değer oranda azaltabilir. Ortamda toz, kir, çamur, su, nem vb. etmenler var ise uygulamada toz korumalı döner mil keçelerinin tercih edilmesi gerekir. Böyle bir durumda montajdan önce keçe toz dudağı ile ana sızdırmazlık dudağı arasında kalan alan uygun bir gres ile doldurulmalıdır. Bu şekilde hem toz dudağının kuru sürtünmesi azaltılmış hem de toz korumasını aşan parçacıkların iki dudak arasında hapsedileceği bir tampon bölge oluşturulmuş olur. Dış ortamda nem ya da kimyasal buharın varlığına göre dudaklar arasında kullanılacak uygun gres tipinin yağ üreticileri ile belirlenmesi önerilir. 

İlgili tabloda farklı temel tasarımların kire karşı etkisinin basit bir karşılaştırmasını görebilirsiniz. Ek bir not olarak, özellikle dış ortamda kuru kir miktarı ile mil devrinin yüksek olduğu ve koruyucu gresin az olduğu ya da hiç olmadığı uygulamalarda klasik toz dudaklı (KK-T) bir keçenin bu koruyucu dudağı beklenmedik şekilde olumsuz iş de yapabilir. İnce kauçuk dudak formundaki bu toz dudaklarının ömrü genelde çok uzun değildir. Çalışma şartlarına paralel olarak yaylı ana sızdırmazlık dudağından daha kısa sürede aşınarak mil çapı ölçüsüne gelirler. Hatta mildeki salgıya göre toz dudak çapı mil çapından büyük de olabilir. Bu haldeyken ve iki dudak arasındaki cepte gres çok az iken, ya da yokken, dış ortamdan gelen küçük toz, kir vb. parçacıkları tutamazlar ve bu parçacıklar tekrar dış ortama da dönemedikleri için bu cepte birikirler. Böyle durumlarda bu parçacıklar ana sızdırmazlık dudağına toz dudaksız hale nazaran daha kolay ve daha çabuk nüfuz ederler. Sızdırmazlık elemanının sıvı yağa karşı iş yapma ömrünü ciddi oranda kısaltırlar. Toz dudağının mil sıkılığını arttırmak da bu tür durumlarda olumlu bir katkı sağlamaz. Bilakis bu dudağın mile uyguladığı kuvvetin, sürtünme torkunun, ısı üretiminin ve aşınmanın artmasına ve ömrün kısalmasına neden olur.
 
Bu yüzden klasik toz dudaklı keçelerin muhakkak aradaki cebi dolduracak bir gres ile birlikte kullanılması önerilir. Bunun mümkün olmadığı uygulamalarda toz dudaksız ya da mil ile arasında sınırlı bir boşluk olan (yani toz dudak çapının mil çapından büyük olduğu) toz dudaklı keçelerin kullanılması daha faydalı olur. Bu koruyucu dudaklar kaba partiküllerin cebe girmesine engel olurken daha küçük parçacıkların cebin içine girip çıkmasına izin vererek aşırı bir kirlilik birikimine engel olurlar.
 
Ortamda daha yoğun ve farklı cins kirliliğin olduğu durumlarda klasik tasarımların dışında kaset ya da kombi keçeler gibi özel tasarımlar kullanmak gerekir.
    KK KK-T SL-Kb KK-Ks SL-Ks
     
Az kir, pislik vb. altında tahmini ömür - 0 ++ ++ ++
Çok kir, pislik vb. altında tahmini ömür   - + + ++
Su, nem, çamur vb. karşı tahmini ömür   - 0 + ++
Düşük sürtünme torku ve ıslanma + 0 - -  

++ Çok iyi

+ İyi

0 Orta

- Zayıf

Çok zayıf
 

Korozyon

Ortamda su, nem veya muhtelif asit ya da baz buharları gibi metal üzerinde korozif etki göstermesi muhtemel etmenler olması halinde yağ keçesi seçimine ilave özen göstermek gerekir. Bu tür uygulamalarda keçenin korozyon unsuruna bakacak tarafını tamamen kauçuk kaplamak, metalik kısımları paslanmaz malzemelerden tercih etmek, sarmal yayı krom vb. paslanmaz içerikli tellerden üretmek ya da suyla temasını kesmek adına sarmal yayı bir kılıf içine almak ya da keçe dudağı içerisine gömmek gibi muhtelif yöntemlerden faydalanılır. Bu şekilde suyun mevcut olduğu ve keçeye nüfuz ettiği ortamlarda kauçuk olarak da hidrofob yapıda karışımlar tercih edilir.