Gaz benzeri akışkanların transferi ya da dış ortamda toz, kir vb. karşı koruma için kullanılan kauçuk ya da kauçuk-metal parçalardır.

Tek ya da çok boğumlu, dirsekli, metalli veya metalsiz ve farklı geometrilerde olabilirler.

* Bu ürünler için bizimle doğrudan temasa geçebilirsiniz.