İş Sağlığı ve Güvenliği Politikamız

Aşağıda yer alan beyanı iş sağlığı ve güvenliği politikamız olarak tanımlıyoruz.

  • ISO 45001 şartlarını karşılayan bir İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi (İSGYS) kurmak ve tüm paydaşlarımızın sisteme katılımını sağlamak
  • Çalışanlar ve çalışan temsilcilerinin görüş, fikir ve önerilerini ilgili süreçlerde daimi girdi olarak kullanmak
  • İSGYS’nin performansını ve etkinliğini hedefler koyarak sürekli ölçmek, ilgili riskleri azaltıp yöneterek sistemi sürekli iyileştirmek
  • İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili başta yasal mevzuat olmak üzere müşteri isteği ya da müşteri sözleşmesi ile belirlenmiş şartlara ve diğer iş sağlığı kuruluşları ile alanında yetkin ilgili STK’ların belirlediği şartlara uymak
  • İşletmemizde iş kazası ve meslek hastalığına neden olabilecek risk kaynaklarını önceden tespit etmek ve ortadan kaldırmak
  • Çalışanlarımızı iş güvenliği ile ilgili sorumluluklarına dair bilinçlendirmek