Çevre Politikamız

Aşağıda yer alan beyanı çevre politikamız olarak tanımlıyoruz.

  • ISO 14001 şartlarını karşılayan bir Çevre Yönetim Sistemi (ÇYS) kurmak ve tüm paydaşlarımızın sisteme katılımını sağlamak
  • ÇYS’nin performansını ve etkinliğini hedefler koyarak sürekli ölçmek, ilgili riskleri azaltıp yöneterek sistemi sürekli iyileştirmek
  • Çevre ile ilgili başta yasal mevzuat olmak üzere müşteri isteği ya da müşteri sözleşmesi ile belirlenmiş şartlara ve diğer çevre kuruluşları ile alanında yetkin ilgili STK’ların belirlediği şartlara uymak Çevresel etkiyi ürün tasarımından kullanıcı uygulamasına kadar zincirin tüm halkalarında değerlendirmek
  • Çevresel etkiyi ürün tasarımından kullanıcı uygulamasına kadar zincirin tüm halkalarında değerlendirmek
  • İşletmemizde ortaya çıkan atıkları kaynağında azaltmak
  • Kirlenmenin önüne geçmek
  • Çalışanlarımızı çevre ile ilgili sorumluluklarına dair bilinçlendirmek