İlgili grafikte tüm temel elastomerlerin sıcaklık ve yağ dayanımı açısından birbirleriyle basit bir karşılaştırmasını görebilirsiniz.

Düşey eksende artan değerler yüksek sıcaklık dayanımını, yatay eksende artan değerler ise yağda artan şişmeyi yani düşük yağ dayanımını gösterir. Başka bir deyişle grafik üzerinde olabildiğince “yukarıda” ve “solda” yer alan elastomerler sıcaklık dayanımı ve yağda şişmeye karşı direnç açısından yüksek performanslı elastomerlerdir.

Aşağıdaki tabloda kauçuk parça üretiminde sıklıkla kullanılan temel elastomerlerin fiziksel, mekanik, termal ve kimyasal özelliklerinin birbirleriyle karşılaştırmasını görebilirsiniz. Daha detaylı bir arama için malzeme arama sayfasına göz atabilirsiniz.

nbr acm fkm vmq epdm sbr cr nr pu
Fiziksel özellikler
Özgül ağırlık (ref.) 1,00 1,10 1,95 1,70 0,85 0,95 1,25 0,95 1,30
Gaz geçirgenliği BA BB AA CC CC CC BB CC BB
Elektrik izolasyonu DC BB BB AA AA BB CC AA BB
Mekanik özellikler
Kopma mukavemeti BB CB CB DC BB BB BA BA AA
Aşınma mukavemeti AA CB BB DD BB AA BA BB AA
Yırtılma mukavemeti BA CC BB CC BB CC BB AA AA
Darbe mukavemeti CC DD BB CC BB AA BB AA AA
Elastikiyet BA CB BA BA BA BB BA AA CC
Kalıcı deformasyon BA BB CC BB AA BB BB BB BB
Termal özelikler
Sıcaklık, maks. (°C) 105 150 225 200 150 100 100 90 100
Sıcaklık, min. (°C) -30 -25 -30 -60 -50 -50 -45 -60 -30
Düşük sıcaklık özelliği CC DD DD AA BA BA CC BA CC
Isıya dayanım BA AA AA AA AA BB BA CC BA
Aleve dayanım DC DD AA BB DD DD BA DD DD
Kimyasal dayanım
Atmosferik yaşlanma CB AA AA AA AA CB BB CC AA
Oksidasyon BA AA AA AA AA BB AA BB BB
Ozon DC BB AA AA AA DC AA DC AA
Radyasyon CC BB AA AA AA CC BB CC AA
Suya AA DD AA AA AA AA AA AA CB
Buhar CB CB CB CB AA CC BB BB DD
Alkali (sulu) BB CC BB AA AA CB AA AA BB
Alkali (konsantre) BB CC CC BB AA CB AA CB DD
Asitler (sulu) BB CC AA BB AA CB AA BB CC
Asitler (konsantre) BB CC AA CC AA CC BB CC DD
Hayvansal yağlar BB CB AA CB CC CC BB CC CC
Bitkisel yağlar BB CB AA F CC CC BB CC AA
Yağlama yağları AA AA AA F F F CC F AA
Oksijene sıvılar DD DD F CB BA BB CC BB BB
Halojene sıvılar CC BB AA F F F F F BB
Alkol CB DD CB BA BA BB DD BA DD
Hidrolik sıvılar BB BB CC DD BA BB CC BB CC

AA: En İyiBB: İyiCC: OrtaF: En Kötü