Dışı kauçuk, klasik tasarımlı bir yağ keçesinin temel ölçüleri

Döner mil keçelerinin listelenmesi, markalanması ve siparişinde, başka bir deyişle ‘döner mil keçelerinden bahsederken’ üç temel ölçüsel unsur dikkate alınır; iç çap (İ.Ç.), dış çap (D.Ç.) ve yükseklik (ya da genişlik). Sıralamada da aksi belirtilmedikçe bu sıra ile yazılır ve arada ‘x’ ya da ‘-’ gibi ayraçlar kullanılır; ör. 40 x 62 x 10 ya da 30-52-10 gibi.

Bu üç temel ölçüden iç çap ve dış çap değerleri keçenin çalıştığı mil ve yuvanın anma (nominal) ölçüsüne, yükseklik değeri ise doğrudan keçenin yüksekliğine işaret eder. Keçenin fiili iç ve dış çap ölçüleri mil ve yuva ölçülerinden farklıdır. Mil üzerinde sızdırmazlığın sağlanması adına belirli bir kuvvetin oluşabilmesi için keçe iç çapı mil çapından küçük, keçenin yuvada stabil olarak konumlanması için de keçe dış çapı yuva çapından büyük olacak şekilde tasarlanır.

Özetle temel ölçülerin tanımı şu şekildedir:

d1: Keçenin üzerinde çalışacağı milin çapı

di: Keçenin ana sızdırmazlık dudağının iç çapı (yazımda gösterilmez)

d2: Keçenin monte edileceği yuvanın iç çapı

d2’: Yuva ölçüsünden farklı en büyük referans keçe dış çap ölçüsü

b1: Yuvaya temas edecek keçe yüksekliği/genişliği

b2: Keçenin b1’den daha uzun bir yükseltisinin olması halinde en büyük (toplam) keçe yüksekliği

Temel yazım biçimi şöyledir:

d1 x d2 x b1

Dışı metal, özel formlu bir yağ keçesinin temel ölçüleri

Birden fazla dış çap ya da yükseklik olduğu durumlarda birinci ve ikinci ölçüler arasına ‘/’ şeklinde ayırıcı işaretler konulur;

ör. 40 x 80 x 10/12 ya da 35-75/65-10/12 gibi.

Dış çap değerlerinde ilk önce yuva anma ölçüsü yazılır, keçe üzerindeki diğer dış çap ölçüleri montaj yapılan yuva ölçüsünden ister küçük ister büyük olsun ‘/’ işaretinden sonra yazılır. Bu şekilde karmaşık formlarda dâhi en fazla ikinci dış çap ve ikinci yükseklik değerleri yazılır. Diğer form değerleri standart yazımda belirtilmez.

İnç standardındaki ölçülerin metrik olarak gösteriminde ya da özel tasarıma sahip sınırlı sayıdaki metrik ürünün ölçülendirilmesinde ondalık ve yüzdelik basamaklar da kullanılır;

ör. 60,33 x 79,40 x 9,52 gibi.

Birden fazla dış çap ve/veya yükseklik olan durumlarda genişletilmiş yazım biçimi şöyledir:

d1 x d2/d2’ x b1/b2