Çevre Politikamız

  • ISO 14001 şartlarını karşılayan bir Çevre Yönetim Sistemi (ÇYS) kurmak ve tüm paydaşlarımızın sisteme katılımını sağlamak
  • ÇYS’nin performansını ve etkinliğini hedefler koyarak sürekli ölçmek, ilgili riskleri azaltıp yöneterek sistemi sürekli iyileştirmek
  • Çevre ile ilgili başta yasal mevzuat olmak üzere müşteri isteği ya da müşteri sözleşmesi ile belirlenmiş şartlara ve diğer çevre kuruluşları ile alanında yetkin ilgili STK’ların belirlediği şartlara uymak
  • Çevresel etkiyi ürün tasarımından kullanıcı uygulamasına kadar zincirin tüm halkalarında değerlendirmek
  • İşletmemizde ortaya çıkan atıkları kaynağında azaltmak
  • Kirlenmeyi azaltmak
  • Çalışanlarımızı çevre ile ilgili sorumluluklarına dair bilinçlendirmek