Ürünler Haberler Hepsi   Ana sayfa İletişim Site haritası Switch to English
 
 

Ana sayfa > Hakkımızda > Vizyonumuz
 

Değerlerimiz

Bir aile şirketi olarak bugünkü varlığımızı girişimci amatör ruha borçlu olduğumuzu biliyoruz. İmkânların bugüne kıyasla çok daha kısıtlı olduğu bir zamanda zor olanı tercih edip üretmeyi yeğleyen bir anlayışın eseri Suptex.

Bizler üretmeyi, geliştirmeyi, markamızı ve markamız ile özdeşleştirilmeyi seviyoruz. Çalışma disiplininde profesyonelliğin gereklerini, beşerî ilişkilerde amatörlüğün samimiyetini taşıyoruz içimizde.

Biz Suptex ismini güçlü yönlerimizi temsil ettiğine inandığımız dört özellik ile tanımlıyoruz; Tecrübe, Güven, İnsan ve Uyum.

Yarım yüzyılı aşkın tecrübemizle, herkes için güvenilir bir paydaş olarak, insanı her şeyin üstünde tutarak ve değişen koşullara sürekli uyum sağlayarak daha iyi bir yarın için çalışıyoruz.

Misyonumuz

Amacımız; kauçuk, plastik ve çeliği otomotiv, beyaz eşya ve makine sektörlerinin teknik ve ticari ihtiyaçlarına uygun olarak şekillendirerek başta akışkan sızdırmazlık ürünleri olmak üzere ürettiğimiz parçaları yurtiçi ve yurtdışı pazarlarda yüksek rekabet kabiliyeti ile müşterilerimize sunmaktır.

Sunduğumuz değerler paketini rakiplerimizinkinden farklı kılan, en küçük atölyeden en büyük ana sanayiye kadar birbirinden farklı yüzlerce müşterimizin ihtiyacı olan binlerce farklı ürünü ister onlarca ister milyonlarca adette, aynı çatı altında aynı kalite ile üretebilmektir. Suptex hem üreticilerin hem de son kullanıcıların markasıdır.

Vizyonumuz

Hedefimiz; akışkan sızdırmazlığında dünyanın önde gelen kullanıcıları tarafından tercih edilen; üretim tekniği ve ürün teknolojisi geliştirmede dünyada model kabul edilen; çalışanlarından müşterilerine, tedarikçilerinden toplumun bütününe kadar tüm paydaşlarına fayda sağlamada herkese örnek olan ve zamanında iki mavi yaka çalışanın kurduğu basit bir şirketin ne kadar ilerleyebileceğini göstererek yeni nesillere sürekli ilham veren bir markanın üreticisi olmaktır.

İş Etiği Kurallarımız

Aşağıda yer alan beyanı işyeri etik kurallarımız olarak tanımlıyoruz.
Bu kuralların olası ihlaline dair iç ve dış paydaşlarımızdan gelebilecek her türlü bildirimi etik@suptex.com adresi üzerinden yönetim kurulumuz aracılığı ile izliyoruz.

 • Tüm paydaşlarımızla olan ilişkilerimizi dürüstlük ve adalet ilkelerine göre yürütürüz.
 • Şirket kayıtlarını doğru olarak oluşturur, tüm paydaşlarımıza doğru verileri sunarız.
 • Yurtiçi ve yurtdışında mevcut tüm faaliyet ve işlemlerimizi yerel yasalar ve uluslararası hukuk çerçevesinde yürütür, yasa düzenleyici kurum ve kuruluşlara doğru, tam ve anlaşılır bilgileri zamanında sunarız.
 • Çalışanlarımızın kişisel bilgilerini, tedarikçi ve müşterilerimizin ticari sırlarını, ailemize ait mahrem bilgileri, üçüncü taraflarla yapılan gizlilik sözleşmesi kapsamındaki hususları ve kurumumuza ait olup ifşası gayri ahlaki bir durum ya da rekabet açısından dezavantaj yaratabilecek her türlü bilgiyi gizli tutarız.
 • Fikri mülkiyet haklarına saygı duyar, araştırma ve çalışmalarımızda intihale müsaade etmeyiz.
 • Çocuk işçi ya da yasadışı göçmen çalıştırmak dâhil hiçbir gayri resmi istihdam faaliyetinde bulunmayız.
 • İnsan sağlığı ve iş güvenliğini her türlü ticari ve idari kaygının önünde tutarız.
 • Çalışanlarımız başta olmak üzere hiçbir paydaşımıza din, dil, ırk, mezhep, cinsiyet ya da siyasi görüşleri dolayısıyla farklı muamele yapmayız. İnsanlara ayrım gözetmeksizin eşit fırsatlar sunmak için çabalarız.
 • İşe alımlarda, terfi ve görevlendirmelerde ehliyet ve liyakati esas alırız.
 • İnsanlara saygılı davranır, düşmanlık, taciz ya da saygısızlık olarak algılanabilecek davranışlardan kaçınırız.
 • Şirket zamanı ve kaynaklarını kişisel amaçlarımız için kullanmayız, suistimale ya da haksız kazanca yol açacak hiçbir davranışta bulunmayız.
 • Hiçbir paydaşımızdan nezaket ve iyi niyet sınırlarının ötesinde, yüksek pahada hediye ya da maddi kazanç karşılığı olan teklifleri kabul etmeyiz. Rüşvet almaz, rüşvet vermeyiz.
 • Rakiplerimiz hakkında kanunlara aykırı ya da gayrı ahlaki yollar ile bilgi toplamaz, onlarla haksız rekabete yeltenmeyiz.
 • Çevreye hiç zarar vermemeyi hedefleyerek üretim faaliyetlerimizin olası tüm çevresel etkilerini en aza indirgeyen ve çevreyi koruyan gayretler içerisinde bulunuruz.
 • Topluma karşı olan sorumluluğumuzun bilinci ile insan haklarını ve onurunu koruyucu, yaşam standardını yükseltici ve iyi bir vatandaş olmaya dönük tüm eğitim ve hayır işlerini destekler, teşvik ederiz.
 • Ortaklarımız adına gereksiz ve yönetilemez riskler almaktan kaçınır, mali disiplin, şeffaf yönetim ve hesap verebilirlik ilkeleri altında sürdürülebilir kârlılığı hedefleriz.
 • Ailemizin ve kurumumuzun itibarını her koşul altında muhafaza ederiz.


Kalite Politikamız

Aşağıda yer alan beyanı kalite politikamız olarak tanımlıyoruz.

 • ISO 9001 ve IATF 16949 şartlarını karşılayan bir Kalite Yönetim Sistemi (KYS) kurmak ve tüm paydaşlarımızın sisteme katılımını sağlamak
 • KYS’nin performansını ve etkinliğini hedefler koyarak sürekli ölçmek, ilgili riskleri yöneterek sistemi sürekli iyileştirmek
 • Paydaşlarımız ile karşılıklı fayda ve geliştirmeye dayalı ilişkiler kurmak
 • Ürünü ilk seferde doğru olarak üretmek ve zamanında teslim etmek
 • Temel yetkinlik alanımız ‘akışkan sızdırmazlığında’ teknoloji geliştirici olarak tüm dünyada rekabet edebilecek ürünler üretmek
 • İnsan sağlığını her şeyin üzerinde tutarak ve çalışanlarımızı sürekli eğiterek onların bir takım halinde çalışacagı üretken bir iş ortamı sağlamak
 • Topluma ve çevreye karşı sorumluluklarının bilincinde bir kurum olarak yasalar çerçevesinde ve hiç bir kaynağı israf etmeden çalışmak


Çevre Politikamız

Aşağıda yer alan beyanı çevre politikamız olarak tanımlıyoruz.

 • ISO 14001 şartlarını karşılayan bir Çevre Yönetim Sistemi (ÇYS) kurmak ve tüm paydaşlarımızın sisteme katılımını sağlamak
 • ÇYS’nin performansını ve etkinliğini hedefler koyarak sürekli ölçmek, ilgili riskleri azaltıp yöneterek sistemi sürekli iyileştirmek
 • Çevre ile ilgili başta yasal mevzuat olmak üzere müşteri isteği ya da müşteri sözleşmesi ile belirlenmiş şartlara ve diğer çevre kuruluşları ile alanında yetkin ilgili STK’ların belirlediği şartlara uymak
 • Çevresel etkiyi ürün tasarımından kullanıcı uygulamasına kadar zincirin tüm halkalarında değerlendirmek
 • İşletmemizde ortaya çıkan atıkları kaynağında azaltmak
 • Kirlenmenin önüne geçmek
 • Çalışanlarımızı çevre ile ilgili sorumluluklarına dair bilinçlendirmek


İş Sağlığı ve Güvenliği Politikamız

Aşağıda yer alan beyanı iş sağlığı ve güvenliği politikamız olarak tanımlıyoruz.

 • ISO 45001 şartlarını karşılayan bir İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi (İSGYS) kurmak ve tüm paydaşlarımızın sisteme katılımını sağlamak
 • Çalışanlar ve çalışan temsilcilerinin görüş, fikir ve önerilerini ilgili süreçlerde daimi girdi olarak kullanmak
 • İSGYS’nin performansını ve etkinliğini hedefler koyarak sürekli ölçmek, ilgili riskleri azaltıp yöneterek sistemi sürekli iyileştirmek
 • İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili başta yasal mevzuat olmak üzere müşteri isteği ya da müşteri sözleşmesi ile belirlenmiş şartlara ve diğer iş sağlığı kuruluşları ile alanında yetkin ilgili STK’ların belirlediği şartlara uymak
 • İşletmemizde iş kazası ve meslek hastalığına neden olabilecek risk kaynaklarını önceden tespit etmek ve ortadan kaldırmak
 • Çalışanlarımızı iş güvenliği ile ilgili sorumluluklarına dair bilinçlendirmek

 
 
Tüm hakları saklıdır (c) 2007 SUPTEK Yağ Keçeleri San. ve Tic. A.Ş.